Αρχική Δημοσιεύσεις Δελτία Τύπου ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

Αναζήτηση

Ο καιρός στην Αθήνα

Εφημερίδες

ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Εκτύπωση E-mail

Σχετικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση διευκρινίζονται τα εξής:

ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε άτομα ή οικογένειες που πληρούν κοινωνικά κριτήρια και είναι σε κρίση.
• Το έκτακτο οικονομικό βοήθημα θα παρέχεται στους αιτούντες, που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες αξιολόγησης, με την μορφή εφάπαξ οικονομικής συνδρομής και με την δυνατότητα υποβολής αίτησης καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους για διαφορετικό πάντα λόγο.
• Υποχρεούνται οι αιτούντες να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν προκειμένου να στηρίξουν το «έκτακτο» της ανάγκης τους.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι δικαιούχοι των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. α) Άτομα που χαρακτηρίζονται από την Πρόνοια ως άποροι,
β) Υπερήλικες ανασφάλιστοι ΟΓΑ.
2. Ατομικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ.
3. Οικογενειακό εισόδημα έως 7.200 ευρώ.
4. Οικογένειες με ένα παιδί με εισόδημα έως 8.700 ευρώ, με δύο παιδιά έως 10.400 ευρώ, με τρία παιδιά έως 12.500 ευρώ, με τέσσερα παιδιά έως 15.000 ευρώ.
5. Συνυπολογίζονται κοινωνικά κριτήρια:
α) Ανεργία
β) Παθολογοανατομική αναπηρία άνω του 67%
γ) Πολυτεκνία κ.α.
6. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μοναχικά άτομα, ηλικιωμένοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α. σε συνδυασμό με χαμηλό εισόδημα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι αιτούντες υποχρεούνται να προσκομίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου, (Άλσους 15 – 1ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες, (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες, ( 8.15 έως 14.00):

• Φωτοαντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος (στην περίπτωση που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που να το βεβαιώνει).
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
• Αντίγραφο συμβολαίου ενοικίου.
• Ιατρική γνωμάτευση από Κρατικό Νοσοκομείο σε περιπτώσεις σοβαρού προβλήματος Υγείας.
• Ότι άλλο δικαιολογητικό θεωρηθεί απαραίτητο με βάση την αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης-.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του (Ν.Σ.Κ. 376/2004), ως ανάγκη νοείται, κατ΄ αρχήν, κατάσταση  ή οποία έχει χαρακτήρα επιτακτικό και ανεπίδεκτο αναβολής διότι από την αναβολή υπάρχει κίνδυνος να επέλθει με μεγάλη πιθανότητα βλάβη, ενώ έκτακτη είναι περίσταση η οποία οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα ή καταστάσεις.
Επίσης σύμφωνα με τον (Ν.Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 αρθ. 202) έκτακτες και σοβαρές ανάγκες συνιστούν αυτές που προκύπτουν από θεομηνίες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές ή ακραία καιρικά φαινόμενα, πολεμικά γεγονότα, σοβαρές ασθένειες, δυστύχημα, φτώχεια κλπ. (εφ΄ όσον πληρούνται οι από τον Νόμο οριζόμενες προϋποθέσεις), οι οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε πραγματική ανάγκη και απόγνωση απόρους και οικονομικά αδύνατους πολίτες.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ


blog comments powered by Disqus